Aadaa

Kanagaa jelikka yedhaa shibr dhaashinka shibri ihaadi dhawwanoo,randanta ilima,hammeeyinta hujee,lagoonta laalee qa waariyaa.