Angulla

Ninta hujee elaalichinki hedoo,hawwee,worisate ya wolliga gagaraadi  ta marateetta qajeelagga qafichinkoota iyyanchinkoo nna maggaashini gadhanaami bubbintagaa galataa qa dhaqqasinaa.

www.burjiolcho.com

emaail: abelaja@gmail.com

simoo: 0916163605